Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Odluka o mjerama sprečavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Vratišinec - Općina Vratišinec

Odluka o mjerama sprečavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Vratišinec


Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14, 6/16, 1/18, 10/18), a sukladno preporuka Nacionalnog stožera za Civilnu zaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Međimurske županije, načelnik Općine Vratišinec dana 13.03.2020. godine


ODLUKU


o mjerama sprečavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Vratišinec


 


U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Vratišinec te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Vratišinec nalažem:


  1. Na području Općine Vratišinec do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe, proslave i ostali javni skupovi.

 2. Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine neće izdavati Rješenja/ugovore o korištenju javnih prostora za održavanje bilo kakvih događaja ili manifestacija.

 3. Nalaže se privremena zabrana korištenja zajedničkih prostora koje za svoj rad koriste udruge s područja Općine Vratišinec, društveni i vatrogasnih domovi na području Općine Vratišinec.

 4. Privremeno se za korištenje zatvaraju svi otvoreni i zatvoreni objekti, sportski tereni i igrališta koja su u vlasništvu Općine Vratišinec ili pod upravljanjem Općine Vratišinec.

 5. Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg upućuje se prekid rada dječjeg vrtića na području Općine Vratišinec. Upućuju se djelatnice dječjeg vrtića na području Općine Vratišinec da roditeljima omoguće boravak djece u vrtiću ukoliko su roditelji u nemogućnosti čuvati/ brinuti o djeci za vrijeme radnog vremena.

 6. Općina Vratišinec ograničava rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno podnijeti podnesak Općini Vratišinec, Jedinstveni upravni odjel će ga zaprimiti.

 7. Službenici i namještenici Općine Vratišinec dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati mještanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.

 8. Preporučuje se svim mještanima Općine Vratišinec da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja Čakovec, Dentalne medicine i privatne ordinacije opće medicine Dr. Ivica Dukić radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. Svoje liječnike mogu kontaktirati drugim kanalima poput telefona, elektroničke pošte ili interneta.

 9. Preporučuje se korisnicima mjesnog groblja u Vratišincu da ispraćaj pokojnika do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine vrše isključivo u užem krugu obitelji pokojnika.

 10. Mole se svi mještani Općine Vratišinec da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i općinskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju. Mole se mještani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Međimurske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

 11. Pozivaju se mještani Općine Vratišinec koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu na broj: 098/558-881 ili na službu 112.


Osobe koje su zbog poslovnih ili privatnih razloga  u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu, imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa. 1. Općina Vratišinec će sve relevantne informacije vezane uz postupanja radi sprečavanja širenja COVID-19 virusa objavljivati na mrežnim stranicama Općine Vratišinec (vratisinec.hr).

 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Vratišinec, oglasnoj ploči i oglasnim stupovima.


 


 


NAČELNIK OPĆINE VRATIŠINEC


 


KLASA: 022-05/20-01/05


URBROJ: 2109/19-02-20-3


Vratišinec, 13.03.2020.


 


                                                                                                            Načelnik Općine Vratišinec:


                                                                                                                    Zdravko Mlinarić, v.r.


Objavljeno: 13.3.2020.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI