Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

ODLUKA Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec o provođenju Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i ostalim javnim površinama - Općina Vratišinec

ODLUKA Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec o provođenju Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i ostalim javnim površinama


Temeljem članka 3. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 21.3.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Vratišinec dana 21.3.2020. godine donosi:


ODLUKU


o provođenju Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i ostalim javnim površinama


 


Članak 1.


Ovom Odlukom se operativne snage sustava civilne zaštite, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Vratišinec zadužuju za ispomoć policijskim službenicima kod kontrole mjere strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i ostalim javnim površinama. 


Članak 2.


Pripadnici civilne zaštite i operativnih snaga CZ, prilikom postupanja, moraju biti u službenim odorama ili sa vidno istaknutim obilježjima civilne zaštite.


Članak 3.


Članovi vatrogasnih društava dužni su ukoliko se mještani ne pridržavaju propisanih mjera iste upozoriti, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenju, obavijestiti policiju.


Članak 4.


Dobrovoljna vatrogasna društva dužna su o ophodnji obavijestiti VOC JVP Čakovec sukladno naputku Županijskog zapovjednika VZMŽ. 


Članak 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRATIŠINEC


 


KLASA: 810-03/20-01/01


URBROJ: 2109/19-02-20-4


 


Načelnica Stožera CZ Općine Vratišinec


Milena Granatir


 


Objavljeno: 21.3.2020.
Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI