Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Općini Vratišinec odobreno sufinanciranje projekta Uređenje nerazvrstane ceste – Školska ulica u Vratišincu - Općina Vratišinec

Općini Vratišinec odobreno sufinanciranje projekta Uređenje nerazvrstane ceste – Školska ulica u Vratišincu


Ministarstvo prostornoga uređenja, gradnje i državne imovine raspisalo je u ožujku ove godine Javni poziv za  sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godine. Po raspisanom natječaju Jedinstveni upravni odjel na čelu s načelnikom Zdravkom Mlinarićem aplicirao je projekt Uređenja nerazvrstane ceste – Školska ulica u Vratišincu.


Po završetku prijava provedene su administrativne provjere i postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u tu svrhu formiranog Povjerenstva. U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave s obzirom na prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost, te svaki projektni prijedlog; s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost s obzirom na ciljeve i prioritete javnog poziva i podudarnost sa strateškim dokumentima, te održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.


Po završetku postupka administrativnih provjera i bodovanja od strane povjerenstva Ministarstvo je Općini Vratišinec za navedeni projekt odobrilo iznos od 171.240,00 kuna, na čemu im ovim putem zahvaljujemo.


Sanacijom (pripremni radovi) i postavljanjem novog sloja asfalta nerazvrstane ceste ulice u naselju Vratišinec cilj je osigurati cestu za nesmetani promet. Školska ulica glavna je prometnica do Osnovne škole u Vratišincu, te služi kao zaobilazni pravac do nogometnog igrališta. Također istim putem dolazi se do novoformiranog vatrogasnog poligona. U budućnosti se planira uz navedenu cestu izgraditi Športska dvorana za koju je ishođena građevinska dozvola. Nerazvrstana cesta - Školska ulica asfaltirana je u dužini od 290 m, međutim asfalt na cesti je u vrlo lošem stanju te se na različitim mjestima nalaze udarne rupe koje predstavljaju opasnost u prometu. Navedenim projektom obnovit ćemo dotrajalu cestu u dužini od 290 m, te asfaltirati i dosadašnji makadam ceste u dužini od 190 m, što bi značilo 480 m novog asfaltnog sloja i novi i sigurniji pristup školi, vatrogasnom poligonu i nogometnom igralištu. 


Projektom se poboljšava dostupnost infrastrukture i podiže ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Projektom se podiže međuopćinska suradnja i razina kvalitete komunalnih usluga i standarda. S obzirom na navedeno jača se i gospodarska aktivnost. 


Objavljeno: 7.5.2021.


Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI