Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Kontrola plodnosti tla - Općina Vratišinec

Kontrola plodnosti tla


Molimo sve zainteresirane da se najkasnije do 14. lipnja 2021. godine jave u Jedinstveni upravni odjel ukoliko su zainteresirani za kontrolu plodnosti tla. Općina je dužna Međimurskoj županiji javiti broj uzoraka koje je spremna sufinancirati do 20. lipnja stoga Vas molimo da se pridržavate navedenog roka.


Za provođenje projekta kontrole plodnosti tla i ove je godine u proračunu Međimurske županije osigurano 100.000,00 kuna, odnosno za 700 uzoraka, koji će se raspodijeliti na gradove i općine koje iskažu interes za sudjelovanjem. U navedenu cijenu uračunato je uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuka gnojidbe.


 


Maksimalan broj analiza po jednom poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuju gradovi i općine koji će sudjelovati u Programu.


 


Sufinanciranje se provodi kao i ranijih godina, što znači da Međimurska županija  i jedinice lokalne  samouprave plaćaju, svaka, 40%, a krajnji korisnik  20% od ukupne cijene uzorka.


 


Cijena jednog uzorka iznosi 356,25 kuna (s PDV-om).


Objavljeno: 28.5.2021.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI