Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Pročelnica JUO-a sazvala 1. konstituirajuću sjednicu - Općina Vratišinec

Pročelnica JUO-a sazvala 1. konstituirajuću sjednicu


REPUBLIKA HRVATSKA                                                         


MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                                                    


OPĆINA VRATIŠINEC                                                                                                                                                                                


KLASA: 021-05/21-01/03


URBROJ: 2109/19-01-21-5


U Vratišincu, 11.06.2021. godine


 


Na osnovu članka 2. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/21) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), u skladu sa Statutom Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21), sazivam


 


konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća


Općine Vratišinec, koja će se održati dana 18.06.2021.


u dvorani Doma kulture Vratišinec s početkom u 18,30 sati


                                                                  


Nakon utvrđivanja kvoruma predlažem slijedeći


DNEVNI RED:


1.    Izbor Mandatne komisije,


2.    Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,


- utvrđivanja člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika


- svečana prisega članova Općinskog vijeća


3.    Izbor Komisije za izbor i imenovanja,


4.    Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,


5.    Izbor Komisije za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost


    


Na sjednici će se primjenjivati propisane epidemiološke mjere.


Molimo Vas, da sjednici zbog njezine važnosti svakako prisustvujete, a ukoliko ste opravdano spriječeni da se pravovremeno ispričate na tel.: 040/866-966 odnosno e-mail:opcinavratisinec@gmail.com


 


             Pročelnica Jedinstvenog upravnog


        odjela Općine Vratišinec:


        Maja Igrec Žerdin,spec.admin.public.


Objavljeno: 11.6.2021.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI