Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2022./2023. - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2022./2023.


Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/22) načelnik Općine Vratišinec dana 16. rujna 2022. godine raspisuje


JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2022./2023.


I.


Jednokratna financijska potpora iznosi 400 kuna, dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Vratišinec koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2021./2022. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.


 


II.


Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:


1.      ispisane i vlastoručno potpisane prijave,


2.      original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2022./2023. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,


3.      preslika važeće osobne iskaznice,


4.      preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora.


 


Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Vratišinec daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.


 


III.


Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf. formatu na službenu e-mail adresu: opcinavratisinec@gmail.com.


Zahtjevi se podnose do 31.10.2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „Potpora- studenti“.


Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.


 


IV.


Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.


 


NAČELNIK OPĆINE VRATIŠINEC


 


KLASA: 402-01/22-01/05


URBROJ: 2109/19-02-22-1                                                                        


Vratišinec, 16.09.2022.                 


NAČELNIK:
Mihael Grbavec, v.r.


                                                        


Objavljeno: 16.9.2022.


ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI