Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023. - BODOVNA LISTA PRVENSTVA KOMISIJE - Općina Vratišinec

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023. - BODOVNA LISTA PRVENSTVA KOMISIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
Komisija za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata


Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Vratišinec, Komisija za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata dana 09.011.2022. godine donosi:


BODOVNU LISTU PRVENSTVA


Članak 1.


Nakon provedenog bodovanja pristiglih prijava Komisija za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrđuje sljedeće:


-          na natječaj je pristiglo ukupno 6 prijava,


-          sve prijave sadrže svu potrebnu dokumentaciju,


-          sve prijave zaprimljene su u zadanom roku odnosno do 31.10.2022. godine, tj. 02.11.2022. godine jer je naknadno produljen rok dostave zbog neradnog dana Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec 


Članak 2.


Komisija utvrđuje sljedeću rang listu:  1. Magdalena Pleša, Crkvena ulica 26, Vratišinec,

  2. Jana Farkaš, Dr. Vinka Žganca 514, Vratišinec,

  3. Petra Lipović, Novi Brodec 35, Vratišinec,

  4. Samanta Slana, Dr. Vinka Žganca 46, Vratišinec,

  5. Petar Ratajec, Ograda 11, Vratišinec,

  6. Lovro Mesarić, Prečna 22, Vratišinec


Članak 3.


Bodovna lista Komisije objavljuje se na internetskim stranicama Općine Vratišinec www.vratisinec.hr, a Zapisnik Komisije (KLASA: 604-02/22-01/03, URBROJ: 2109/19-01-22-10) sastavljen dana 08.11.2022. godine sastavni je dio ove bodovne liste prvenstva. 


Članak 4.


Kandidati imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste na službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec.


Članak 5.


Nakon rješavanja prigovora formira se konačna lista, a svi kandidati s kojima se treba sklopiti Ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpisivanje ugovora. 


Članak 6.


Ova Bodovna lista prvenstva stupa na snagu danom donošenja.


 


KLASA: 604-02/22-01/03
URBROJ: 2109/19-01-22-11
Vratišinec, 09.11.2022.


 


 


KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI


I STIPENDIRANJE STUDENATA


Članica Magdalena Šoltić


 


 


 


 


 


Objavljeno: 9.11.2022.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI