Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024. - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024.


Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/23) načelnik Općine Vratišinec dana 21. rujna 2023. godine raspisuje


JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024.


I.


Jednokratna financijska potpora iznosi 55 EUR (414,40 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 za 1 EUR), a dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Vratišinec koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2023./2024. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.


II.


Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:


1.      ispisane i vlastoručno potpisane prijave,


2.      original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,


3.      preslika važeće osobne iskaznice,


4.      preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora.


Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Vratišinec daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.


III.


Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf. formatu na službenu e-mail adresu: opcinavratisinec@gmail.com.


Zahtjevi se podnose do 31.10.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „Jednokratna potpora- studenti“.


Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.


IV.


Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.


NAČELNIK OPĆINE VRATIŠINEC


 


KLASA: 402-08/23-01/03


URBROJ: 2109/19-02-23-1                                                                        


Vratišinec, 21.09.2023.     


Načelnik Mihael Grbavec                                                                        


Objavljeno: 21.9.2023.


ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI