Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRATIŠINEC - Općina Vratišinec

P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRATIŠINEC


KLASA: 112-02/24-01/01


URBROJ: 2109/19-02-24-13


Vratišinec, 26.02.2024.


 


Na temelju članka 20. stavka 4. točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec, na neodređeno vrijeme (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 26. veljače 2024. godine objavljuje:


P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRATIŠINEC 


Povjerenstvo poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 16/24 od 09. veljače 2024. godine, stranicama HZZ-a, Listu Međimurje i Međimurskim novinama, oglasnoj ploči te na web stranici Općine Vratišinec.


Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.


Pisano testiranje kandidata održat će se dana 04.03.2024. godine (ponedjeljak) u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s početkom u 10:00 sati.


Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, obavit će se isti dan.


Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem e-pošte koju su naznačili u svojim prijavama na natječaj.


Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj (čl.22.st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).


Ovaj Poziv objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Vratišinec i službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec https://vratisinec.hr/default.asp


 


Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice


Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec


Objavljeno: 26.2.2024.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI