Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRATIŠINEC - Općina Vratišinec

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRATIŠINECREPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
Povjerenstvo 


KLASA: 112-02/24-01/02
URBROJ: 2109/19-03-24-6
Vratišinec, 12.04.2024.Na temelju članka 20. stavka 4. točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto pomoćni radnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec, na neodređeno vrijeme (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12. travnja 2024. godine objavljuje: P O Z I V


ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRATIŠINEC


Povjerenstvo poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 35/24 od 22. ožujka 2024. godine, stranicama HZZ-a,  oglasnoj ploči te na web stranici Općine Vratišinec.Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.Pisano testiranje kandidata održat će se dana 18.04.2024. godine (četvrtak) u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s početkom u 10:00 sati.Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, obavit će se isti dan.Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem e-pošte koju su naznačili u svojim prijavama na natječaj. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj (čl.22.st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Ovaj Poziv objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Vratišinec i službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec https://vratisinec.hr/default.asp Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto- Pomoćni radnikJedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec


Objavljeno: 12.4.2024.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI