Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Osoba za nepravilnosti

Detaljno pretraživanje dokumenata po svim sekcijama:

Nesortirano Proračun i financijski izvještaji Proračunski vodič za građane Statut i poslovnik Odluke Načelnika Ugovori / donacije Natječaji Javna nabava Sjednice OV Pravo na pristup informacijama Otvoreni podaci Obrasci Savjet mladih Strategija razvoja Murs Ekom Izbori Osoba za nepravilnosti
ikona
5.5.2022.  Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti 2021.   
divider

Nepravilnost je sukladno članku 3. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/2020) nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru

Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15 i 102/19) i Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/2020) načelnik Općine Vratišinec imenovao je osobu zaduženu za nepravilnosti u Općini Vratišinec:

ŠTEFANIJA JAMBROŠIĆ
Gornji Kraljevec, Glavna 12
40316 Vratišinec


Obveze osobe za nepravilnosti su:

- za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
- obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti
- procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
- odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
- predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
- pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima

KONTAKT PODACI OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI:

- Tel: 040/866-996
- E-mail: opcinavratisinec@gmail.com

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI