Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa u 2018. godini
E-mail
Ispis
PDF
Četvrtak, 08 Ožujak 2018 11:35

Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/145), načelnik Općine Vratišinec dana 08.03.2018. donosi:

ODLUKU O

DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA U 2018 GODINI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama čije su prijave udovoljile propisanim uvjetima i koje su ostvarile propisani broj bodova na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

U 2018. godini, u okviru Javnog poziva iz Proračuna Općine Vratišinec dodijelit će se 203.000,00 kuna za programe, projekte i manifestacije od interesa za opće dobro koju organiziraju i provode udruge.

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata podnesenih po raspisanom Javnom pozivu na sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog načelniku Općine Vratišinec radi utvrđivanja prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

 

Članak 3.

Financirat će se provedba programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koju organiziraju i provode udruge i to kako slijedi:

 

  1. PROJEKTI IZ KULTURE

 

Redni broj

Naziv prijavitelja

Naziv projekta

Referentni broj

Dodijeljen iznos po projektu

1.

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

XIV. Vratišinske vesele vurice

PROV24

7.000,00 kn

2.

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Nabavka instrumenata

PROV22

7.000,00 kn

3.

Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Božićni koncert

PROV04

3.000,00 kn

4,

Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Nabavka svečane odjeće

PROV07

7.500,00 kn

5.

Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Vratišinska Vincekova zika – Festival pjevačkih zborova

PROV06

3.000,00 kn

6.

KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec

Dramski amaterizam

PROV13

6.500,00 kn

7.

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Festival Žgančevih zapisa

PROV 26

9.000,00 kn

8.

KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec

Mamičina škrija

PROV10

6.500,00 kn

9.

KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec

Pjevajmo, pjevajmo Mariji – Koncert sakralnih pjesama

PROV09

5.000,00 kn

10.

Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Majčin dan

PROV05

2.000,00 kn

11.

KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec

Božić u srcu

PROV12

6.000,00 kn

12.

KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec

Međimurska zavičajna nošnja

PROV11

5.000,00 kn

13.

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Nabavka folklornih nošnji

PROV23

6.000,00 kn

14.

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec

Ljetna škola folklora

PROV 25

3.000,00 kn

UKUPNO ZA PROJEKTE IZ KULTURE:

76.500,00 kn

 

 

  1. SPORTSKI PROJEKTI

Redni broj

Naziv prijavitelja

Naziv projekta

Referentni broj

Dodijeljen iznos po projektu

1.

RK „Sokol“ Vratišinec

Memorijalni turnir „Danijel & Bajo“

PROV14

12.000,00 kn

2.

NK „Napredak“ Gornji Kraljevec

Rastimo uz sport

PROV29

3.000,00 kn

3.

NK „Napredak“ Gornji Kraljevec

Noćni turni „Mali nogomet 2018“

PROV30

3.000,00 kn

4.

NK „Sokol“ Vratišinec

Škola nogometa

PROV20

13.000,00 kn

5.

NK „Sokol“ Vratišine

Izgradnja navodnjavanja nogometnog igrališta

PROV19

7.000,00 kn

6.

NK „Napredak“ Gornji Kraljevec

Nogometna sezona 2018.

PROV28

13.000,00 kn

7.

NK „Napredak“ Gornji Kraljevec

Nogometni turnir „Željko Jambrošić“

PROV27

2.500,00 kn

8.

NK „Sokol“ Vratišinec

Natjecanje u 1. županijskoj nogometnoj ligi

PROV21

20.000,00 kn

UKUPNO SPORTSKI PROJEKTI:

73.500,00 kn

 

  1. OSTALI PROJEKTI CIVILNOG DRURŠTVA

Redni broj

Naziv prijavitelja

Naziv projekta

Referentni broj

Dodijeljen iznos po projektu

1.

UDRUGA DOSTI

Pružanje usluga osobama s invaliditetom i starijim i teško pokretnim osobama s područja Općine Vratišinec

PROV32

8.000,00 kn

2.

Podružnica umirovljenika Vratišinec

Majice s logotipom općine

PROV02

2.000,00 kn

3.

Podružnica umirovljenika Vratišinec

Sportski rekviziti

PROV03

1.000,00 kn

4.

DVD Vratišinec

Uređenje vatrogasnog poligona – 1.faza

PROV33

6.000,00 kn

5.

Udruga mladih Vratišinec

7. malonogometni turnir

PROV15

5.000,00 kn

6.

Podružnica umirovljenika

Organizacija sportskih susreta, večera za sportaše-članove koji slave 50 i 60 godina braka, godišnja skupština

PROV01

4.000,00 kn

7.

DVD Vratišinec

V. kup Vratišinca za pomladak i mladež

PROV34

6.500,00 kn

8.

Udruga mladih Vratišinec

Poligon za vježbanje u parku mladih Vratišinec

PROV 17

5.000,00 kn

9.

Podružnica umirovljenika

Briga za stare i bolesne

PROV08

1.000,00 kn

10.

Udruga mladih Vratišinec

Predstava Kerekesh teatra

PROV16

9.000,00 kn

11.

Udruga mladih Vratišinec

Uređenje parka mladih Vratišinec

PROV18

4.000,00 kn

12.

Međimurski potrošač

Edukacija potrošača o načinu formiranja cijene prirodnog plina za potrebe krajnjeg korisnika - građana

PROV31

1.500,00 kn

UKUPNO OSTALI PROJEKTI:

53.000,00 kn

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Vratišinec.

 

KLASA: 402-01/18-01/04

URBROJ: 2109/19-02-18-6

Vratišinec, 08.03.2018.

 

Načelnik Zdravko Mlinarić, v.r.

 


Korisnici financijskih sredstava naknadno će biti obavješteni o datumu potpisivanja Ugovora za svaki od prijavljeni projekat.
Rok za pravdanje sredstava bit će 90 dana od završetka projekta na propisanim obrascima koje ćemo naknadno objaviti.

Nadalje molimo korisnike koji su dobili financijska sredstva iz Općinskog Proračuna u 2017. godini da u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec najkasnije do 31.3.2018. godine predaju izvještaj o pravdanju sredstava.
 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort