Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Obavijest kandidatima za oglas dostavljačica /spremačica
E-mail
Ispis
PDF
Petak, 22 Prosinac 2017 08:31

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA VRATIŠINEC

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 021-05/16-01/1611

URBROJ: 2109/19-16-01

Vratišinec, 22.12.2017.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, do povratka odsutnog namještenika na posao; radno mjesto: dostavljač/dostavljačica – spremač/spremačica

 

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. prosinca 2017.g. i službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Vratišinec objavljen je Oglas za prijam u službu Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec, na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, do povratka odsutnog namještenika na posao – 1 izvršitelj/izvršiteljica; radno mjesto: dostavljač/dostavljačica – spremač/spremačica

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

 

Intervju kojeg provodi načelnik bit će proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

 

Postupak testiranja provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa kojeg je imenovala pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec.

Testiranje će se održati 27. prosinca u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec s početkom u 9:30 sati. Nakon održanog testiranja obavit će se intervju s načelnikom općine.

 

Načelnik Općine Vratišinec kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua) s načelnikom, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu te isti predaje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela na usvajanje.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-          Statut Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13, 08/14, 06/16)

-          Poslovnik Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/13)

 

2. Postupak testiranja 

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe.

 

Ne postoji mogućnost naknadno pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

 

Vrijeme trajanja testiranja – 45 minuta.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

-          napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija do završetka ispita

-          razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort