Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Udruge

DVD Gornji Kraljevec


Dobrovoljno vatrogasno društvo u Gornji Kraljevec osnovano je na poticaj mjesnog učitelja Ivice Kučmanića 1933. godine. O okupljanju inicijatora i ostalih mještana koji su utemeljitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva postoji zapis, koji govori o sastanku na kojem će se osnovati dobrovoljno vatrogasno društvo. Tu su redom zapisani: Stjepan Bednjak, Valent Tuksar, Martin Sabolčec, Josip Varga, Ivan Varga, Imbra Leček, Đuro Matoša i učitelj, ujedno i zapisničar Ivan Kučmanić. Ovi Kraljevčani su utemeljitelji vatrogastva u svom mjestu. Na tom dogovoru, kako piše u prvom zapisu o nastanku vatrogastva u mjestu, oni »proglašavaju« sastanak za 29. listopada »na kojem će se osnovati Vatrogasno društvo«. Mjesto Gornji Kraljevec već u 19. stoljeću posjedovalo je ručnu štrcaljku.
Razvoj gospodarskih objekata po čemu je Gornji Kraljevec nadaleko poznat u to vrijeme prisiljava gospodare na zaštitu štagljeva od požara, nakon što je na početku 20. stoljeća jedan ozbiljno zaprijetio mjestu i to 1902- godine. U tadašnjem Kraljevcu tada je izgorjelo 17 domaćinstva. O tome govore i stihovi nepoznata autora.«. Poznati rudar i kopač bunara Pavao Škvorc posljednji je »pjevač« i recitator tih stihova .

Kaj se dogodilo, kaj

Kaj se dogodilo,kaj se pripetilo,se pripetilo
v horvackomorsogu malom Međimorjo.
V kraloškom selo v vratišinskoj fari
nit je čovek v selo došel niti pak z sela dišel
kaj se mu nej bili norca napravili.
Oj, nesrečniKralovčani Bog ih je kaštigovo
z strašno velikim ogjom.
Jezoš i Marija kaj nam bou začeti,
voda je sfalila, zdenci presušili, a s potoka su znosili.
Kralovčanisredji gazdi bili.
Se im je zgorelo, lajce i komore,
Tuksaroviškedji tri na red goreli.
Da su v Kralovcuogja gasili
onda je strašen veterpuhal
tak da je po cejli seli plamen gorel.
Treba bude ijti v pole na delo,
nam si meo kaj deti v lonec niti pak v zdelo.
Koula, plug, brona, toubumoškahrona,
a jotoužen nemam niti svoje home
kaj bi si zapregeo svoje lejpešorge.


Zbog sve veće potrebe za organiziranom zaštitom od požara inicijatori za osnivanje društva 5.11.1933. osnivaju vatrogasno društvo pod nazivom „Dobrovoljno vatrogasno društvo“ Gornji Kraljevec. Nakon što su se upoznali s odredbama Zakona o organizaciji vatrogastva tadašnje države, Kraljevine Jugoslavije, pristupaju izboru uprave i prvih dužnosnika. U upravu je izabrano 9 članova i to: Ivan Kučmanić- predsjednik, Ivan Matoša - blagajnik, Valent Tuksar – tajnik uprave, Josip Varga – tajnik zapovjedništva, Stjepan Bednjak – zapovjednik, Josip Mikić–zamjenik zapovjednika, Josip Ter – spremištar, Martin Sabolčec– predsjednik i Ivan Varga - »djelovođa« Nadzornog odbora. Potom utvrdiše visinu članarine u iznosu od 10 dinara, koja vrijedi za podupirajuće i aktivne članove. Na tom sastanku zapovjedništva u Društvo pristupilo je 6 novih članova: Đuro Horvat, Ivan Tkalec,“ Franjo Varošanec, Mijo Lukačić, Mijo Žganec i Aleks Bednjak. Sukladno tadašnjem Zakonu o organizaciji vatrogastva svi aktivni članovi bili su dužni položiti prisegu, što su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Kraljevec, na Skupštini 6.siječnja 1934. godine učinili. Prisegu su dali predsjednik i zapovjednik, a potom je predsjednik čitao tekst koji su za njim ponavljali svi članovi. Zbog ugleda društvo utemeljuju se vlastita pravila. U zapisniku od 27. ožujka 1934. godine upisan je zaključak o obveznom prisustvovanju članova vježbama, kao stručnom dijelu osposobljavanja. Odredba ima i obrazloženje koje glasi – tko se tri puta redom ne odazove na vježbu, a » isti nedolazak ne ispriča « isključuje se iz Društva. To je samo jedna od vatrogasnih vrlina glede spremnosti na požrtvovnost i disciplinu onih koji su se opredijelili za vatrogasnu službu i iskazali sklonost za pružanje pomoći svojim susjedima, mještanima, narodu, državi. Na Skupštini 3. siječnja 1935. godine usvojen je plan rada u kojem se ističe točka pod nazivom » Vatrogasne priredbe «, a pod kojom se podrazumijeva održavanje vatrogasnih zabava. Zaključeno je da se održe četiri » priredbe «: l7. veljače, 3. ožujka, 30. svibnja i l5. kolovoza i po potrebi još koja. Ova aktivnost, iako nije prvenstveno vatrogasna, jer se ne bavi poslovima iz vatrogasne službe, spadala je u vatrogasnu djelatnost jer su na taj način vatrogasci došli do sredstava kojima su nabavljali osnovnu vatrogasnu opremu. Društvo se aktivnim radom održalo sve do ratnih godina. Za vrijeme drugog svjetskog rata zabilježena je jedna „tehnička intervencija“ tadašnjeg društva o kojoj se dugo govorilo. U veljači 1944. godine na fašničku nedjelju u neposrednoj blizini Gornjeg Kraljevca zbio se neobičan događaj, široj javnosti malo poznat. S »one strane« željezničke pruge Čakovec –Lendava tj. sa zapadne strane prema šumi Bačkovec, prisilno je sletio, američki avion – bombarder tipa B-17. Pilot kao da je znao (iako nije bilo tako jer je navodno Muru zamijenio Dravom, a Mursko Središće Varaždinom) zrakoplov je spustio na njivu zapovjednika vatrogasaca Antuna Gustaka. Mnoštvo mještana između 13 i 14 sati uočilo je čudno ponašanje aviona u zraku koji je nadlijetao taj prostor. Avioni su se vraćali u američku bazu u Italiji, poslije izvršenog zadatka – bombardiranja u Mađarskoj…Odjednom, ljudi su čuli jako zujanje motora, »prasak«, kao da se ruši šuma u Bačkovcu. Iako su bile ratne godine na takvo što nisu navikli. Budni vatrogasci i znatiželjni mještani potrčali su izvan sela prema mjestu odakle je dopirala buka. Odmah se prenijela vijest o padu aviona »preko štreke«, što se i lijepo vidjelo budući je zemlja bila pokrivena snijegom debljine oko 2o cm. Trubač Ivan Šimunić je upozorio na opasnost i vatrogasci, kao i uvijek, ne pitajući čija je imovina i ljudstvo u opasnosti, krenuli su pomoć. Za kratko vrijeme stižu i mađarski»žandari« iz pravca Krištanovca koji ih ometaju u akciji. Iako se po prvi puta susreću s takvom intervencijom oni se snalaze i pružaju pomoć nastradalom pilotu. Vatrogasac Martin Sabolčec konjskom zapregom na sanjkama odvezao je ranjenika u čakovečku bolnicu. Ostale članove posade, a bilo je 10 vojnika, pokupili su ostali vatrogasci koje je Josip Frančić odvezao u čakovečku vojarnu. Sretna okolnost je bila ta što se avion vraćao s borbenog zadatka pa je bio bez ikakvog opasnog tereta. Stoga se ni požar nije razvio pa su vatrogasci imali tehničku intervenciju bez popratnih opasnosti. Avion su ostali čuvati mađarski vojnici sve do proljeća,zatim su ga razrezali i otpremili vagonima sa željezničke postaje Krištanovec u Mađarsku.

Nakon drugog svjeskog rata vatrogasci u Gornjem Kraljevcu nastavljaju sa svojim aktivnostima. Na skupštini zakazanoj 27.12. 1945. godine izabrana je i nova Uprava u sastavu: predsjednik Stjepan Srpak, zapovjednik Antun Varga,podzapovjednik Josip Mađarić., tajnik Ivan Jambrošić, blagajnik Tomo Ratajec, spremištar Franjo Srpak; u Nadzornom odboru su: Pavao Matoša,Vinko Jalšovec i Martin Tkalec. Društvu su pristupili novi članovi, pa je odlučeno da DVD preuzme ulogu pogrebnog društva.

Od 1948. godine u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu djeluje najmlađe članstvo, a zasluga za to pripada supružnicima Rozaliji (Roziki, učiteljici ) i Dušanu Rosić koji su primljeni u Društvo. Tradicionalno učitelji u Gornjem Kraljevcu unose vedrinu, novost, kreativnost u DVD-o. Valja dodati da je to i zapisnički verificirano na sjednici kada je seoska učiteljica primljena u DVD-o Gornji Kraljevec.
Nakon 1956. godine sukladno formiranju tadašnjih općina formiraju se i Vatrogasni odbori DVD Gornji Kraljevec je pripao Vatrogasnom odboru općine Mursko Središće.

Prvi vlastiti prostor DVD-o dobiva 1959. godine , kada dolazi u posjed stare općinske zgrade zalaganjem pojedinaca (Valenta Murković), koju ju preuređuje u vatrogasni dom sa spremištem.

Početkom osamdesetih godina Društvu pristupa Ivan Srpak, sin osnivača Ivana Srpaka, koji oko sebe okuplja mlađe članstvo, a zatim osniva pionire i omladince, te unosi novi polet u rad.. Njegovo članstvo u DVD-u ima dvostruku vrijednost. Prva je što DVD ima svoga člana u profesionalcima, a druga što iskustvo iz profesionalnog rada prenosi u dobrovoljno vatrogastvo, ne samo u DVD-u Gornji Kraljevec već i šire, kao zapovjednik vatrogasne zajednice područja. Iako na dužnosti tajnika od 1985. godine, sve više se posvećuje stručno-operativnim poslovima. Uvježbava članstvo i postiže prve rezultate. Na odredskom natjecanju u Vratišincu iste godine DVD-o osvaja po prvi puta u svojoj povijesti I. mjesto. Ovim plasmanom ispunjeni su uvjeti za nastup na općinskom natjecanju održanom u Draškovcu. Tako DVD Gornji Kraljevec prvi put sudjeluje u natjecanju vatrogasaca na razini Međimurja.

U 1994. godini Vatrogasni savez Županije Međimurske preimenuje se u Vatrogasnu zajednicu Županije Međimurske s ustrojem 12 vatrogasnih zajednica gradova, općina odnosno područja. DVD Gornji Kraljevec spada u novoosnovanu Vatrogasnu zajednicu općine Vratišinec. U nju spadaju sva ona društva koja su bila u 6. požarnom rajonu prije toga ustroja. Zapovjednik Zajednice je Ivan Srpak iz Gornjeg Kraljevca.

Društva po prvi put ulaze žene 1996. godine. Tada najmlađe članice nastupaju na županijskom natjecanju u Peklenici.
Ženske članice se opet aktivno učlanjuju 2015. godine kada su i prve članice položile ispite za vatrogasca.
Društvo je redovito održavalo svoje obljetnice.
Navršenih 30 godina djelovanja vatrogastva u Gornjem Kraljevcu održalo se u rujnu 1963. godine. Tom prigodom svim živim osnivačima podijeljene su Diplome, a ostalim članovima pohvalnice.
1973/74. godine zbog problema, a vjerojatno i financijskih poteškoća izazvanih ne kontinuiranim radom, zaboravljeno je obilježavanje obljetnice DVD-a.
1975. godine održava se proslava 40-te obljetnice postojanja pod pokroviteljstvom Mjesne zajednice Gornji Kraljevec.
1988. godine održana je 55-ta obljetnica pod pokroviteljstvom Mjesne zajednice. Osim slavljenika prisutno je 7 Dvd-a.
25.srpnja 1993. godine obilježava se 60 godina postojanja DVD-a pod pokroviteljstvom Mjesne zajednice.
DVD- o Gornj Kraljevec je inicijator i organizator prvog, u povijesti hrvatskog vatrogastva, natjecanja uporabom podzemnog hidranta. Natjecanje je osmišljeno u Dvd-u Gornji Kraljevec, a prvo je održano 19. srpnja 1998. pod pokroviteljstvom Općine Vratišinec i proizvođača vatrogasne opreme »Pohorje« iz Mirne u Sloveniji.
30. srpnja 2002. po drugi puta DVD-o organizira natjecanje uporabom podzemnog hidranta.
22. veljače 2003. održana je Skupština kojom je započelo obilježavanje 70 godina djelovanja vatrogastva u Gornjem Kraljevcu. Podijeljene su spomenice za 10, 20, 30 i 40- godišnje djelovanje u vatrogastvu, te donijet zaključak o održavanju proslave u kolovozu, a sve pripreme da izvrši Upravni odbor. Skup su pozdravili i uputili čestitke za dobar rad predsjednik Područne vatrogasne zajednice te izaslanstva DVD-a: Vratišinec, Krištanovec, Križovec, Mursko Središće, Selnica, Sveti Martin na Muri i Peklenica.
13.08.2013. godine uz mnoga prijateljska društva pod pokroviteljstvom Općine Vratišinec obilježeno je 80 godina postojanja DVD-a Gornji Kraljevec. Bila je to svečanost koja je uz mnoga vatrogasna društva okupila mještane kao i mnoge udruge Općine Vratišinec. Posebnu čast svojim dolaskom upriličio je i sam župan Međimurske Županije Matija Posavec. Pored njega proslavu su pozdravili svi visoki dužnosnici vatrogastva Međimurske županije.
18.08.2018. godine DVD-o Gornji Kraljevec bio je domaćin 25–tog jubilarnog natjecanja sa uporabom podzemnim hidrantima , ujedno je obilježeno 85 – godina postojanja DVD-a Gornji Kraljevec. Natjecanje je skupilo tridesetak vatrogasnih ekipa , kao i posjetitelja mještana i uzvanika.
Posljednih godina pod vodstvom zapovjednika Ivana Srpak , društvo je uspješno uz pomoć Općine Vratišinec , sagradilo vatrogasne prostorije, spremište i garaže, obnovilo vozni park , uspješno sudjelovalo na svim natjecanjima VZP-a kao i VZMŽ –e, okupljalo sve kategorije članstva , redovito ulagalo u opremu, obrazovanje i razvoj vatrogastva. Zapovjednik Ivan Srpak kao dugogodišnji djelatnik u profesionalnom vatrogastvu, jedan je od rijetkih vatrogasaca iuz Međimurje koji je dva puta sudjelovao na svjetskoj olimpijadi vatrogasaca i to 2003- godine u Českoj i 2013–te godine u Francuskoj sa muškom B" ekipom gdje su odnjeli zlato. Svojim znanjem i stručnošću uveliko daje doprinos društvu. Društvo danas okuplja sve kategorije članstva od pomlatka do veterana.

Sve godine društvo se uz manje i veće poteškoće održalo kao aktivno u svim djelatnostima vatrogastva , uvijek na pomoć mještanima i zajednici. Trenutno raspolaže sa dovoljno opreme za sve intervencije koje zahtjeva naše područje kako one tehničke prirode tako i za gašenje požara.


foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI