Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Udruge

DVD Vratišinec

Nakon Prvog svjetskog rata, a posebice u razdoblju između 20 – tih i 30 tih godina 20. stoljeća na području Hrvatske, a posebice Međimurja medu stanovništvom, razvojem industrije, tehnike i kulture sazrela je ideja o osnivanju društva za obranu od požara i drugih elementarnih nepogoda. Nakon višemjesečnih priprema koje su započele nekoliko mjeseci, ako ne i godina prije dana 19. srpnja 1926. godine održana je Osnivačka skupština „Vatrogasne čete Vratišinec“, danas Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vratišinec. Inicijativu za osnivanje vatrogasne čete i najveći dio priprema obavio je mjesni učitelj Antun Pelikan uz svesrdnu pomoć grupe entuzijasta iz samog mjesta i to: Henrika Kudera - župnik, Škvorc Roka, Škvorc Lovre, Novak Ivana, Lisjak Ivana, Munđar Mije, Vugrinec Valenta, Rihtarec Antuna, Kukovec Andrije, Malekoci Antuna, Vrančić Vinka, Leško Stjepana, Petković Mije, Rihtarec Martina i Štefanić Đure. Osnivači su između sebe naravno odabrali i članove na najvažnije funkcije u Društvu, te su za prvog predsjednika tadašnje Vatrogasne čete izabrali Antuna Pelikan, dok je zapovjednik postao Roko Škvorc. Kako je početak rada društva bio početak „temelja“ ili „od nule“, odmah po osnivanju društva počelo se s prikupljanjem dobrovoljnih priloga za nabavku vatrogasne opreme, te vatrogasnih odora. Dvije godina po osnivanju, 1928. godine društvo je nabavilo ručnu vatrogasnu štrcaljku, koja je i danas ispravna te izložena u dvorištu općine, a počelo se i s pripremama za izgradnju vatrogasnog doma. Za svu nabavljenu opremu tih prvih godina djelovanja ubirali su se dobrovoljni prilozi ili su se organizirale vatrogasne zabave, koje su sve do 80-tih godina prošlog stoljeća bile jedan od značajnih događaja u mjestu Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec svoj prvi vatrogasni dom na staroj lokaciji, na uglu Školske ulice i Ulice dr. Vinka Žgnaca, izgradilo je i primilo na uporabu već na 10-tu godišnjicu osnivanja, odnosno 1936. godine. Vatrogasni dom građen je u razdoblju od 1934. do 1936. godine kada je potpuno završen, a radove su na dobrovoljnoj bazi izvodili prije svega tadašnji članovi društva uz svesrdnu pomoć ostalih mještana.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata i okupacije Međimurja od strane Mađarske, društvo je kao i ostala društva stagniralo u daljnjem razvoju; nikada se nije pokorilo „mađarizaciji“, te nikada nije prestajalo s radom, iako je to učinio veliki broj društva u okolici. Po završetku rata društvo ponovo počinje s aktivnim radom, popunjava se s mlađim članovima koji sudjeluju u mnogim radnim akcijama na obnovi razrušene i opustošene zemlje. Tih godina dolazi do nagloga razvoja tehnike i ukupnog gospodarstva, što iziskuje i usavršavanje članova društva u radu sa suvremenom vatrogasnom tehnikom, pa se organiziraju razni tečajevi, teoretski i praktični. Kako naučeno ne bi ostalo samo na teoriji 1956. godine društvo nabavlja prvu motornu pumpu kapaciteta 250 litara u minuti, kojom se koristilo narednih 10 godina, a 1960. godine članovi društva su na tadašnjem općinskom takmičenju Općine Čakovec u kategoriji pumpi do 300 litara u minuti osvojili 1. mjesto. Kako je motornu pumpu trebalo dopremati do požarišta, u početku je Upravni odbor društva zaduživao po dva mještana koji su imali konje ili traktor s obvezom da priskaču u pomoć vatrogascima. Ovakvo rješenje nije bilo i konačno i najadekvatnije, jer su često zaduženi mještani morali ostavljati svoje poslove ili nisu ni bili kod kuće, već u polju i na poslu, pokrenuta je akcija nabavke motornog vozila, pa je već 1957. godine nabavljeno teretno motorno vozilo, prvo vatrogasno vozilo u našem mjestu, kojim se društvo koristilo narednih 5 godina. Kako je tehnika napredovala i društvo je moralo pratiti daljnji razvoj tehnike, 1968. godine nabavljena je nova motorna pumpa "Polonija" kapaciteta 800 litara u minuti. Tih godina također su nabavljene i nove vatrogasne odore, kao i sva ostala potrebna vatrogasna oprema. Kod svih spomenutih nabavki opreme društvu su veliku pomoć pružili mještani svojim dobrovoljnim prilozima, kao i tadašnje mjesna zajednica i općinski vatrogasni savez Općine Čakovec. Kasnije su još nabavljene dvije modernije motorne pumpe i to "Slavica", te 1982. godine motorna pumpa "Magirus" kojom se društvo još i danas koristi pri intervencijama i natjecanjima. S obzirom na to da su se počela održavati i vatrogasna natjecanja, ukazala se potreba za prijevozom članstva na ista, te je na godišnjoj skupštini 1977. godine na prijedlog Upravnog odbora jednoglasno donijeta odluka o nabavci kombi vozila, koje je nabavljeno 1978. godine. Radilo se o kombi vozilu "Zastava", kojim se društvo koristilo sve do 1995. godine. Iako je vozilo redovito održavano, zbog male kilometraže i neadekvatnog smještaja (u garaži ispod starog Vatrogasnog doma) 1995. godine nabavljeno je novije kombi vozilo "Volkswagen" koje društvo koristi do 2013. godine. I kod nabavke kombi vozila veliku pomoć društvu su svojim dobrovoljnim prilozima pružili mještani kao i Općina Vratišinec. Tijekom 2010. godine DVD Vratišinec na poklon od dobrovoljnih vatrogasaca Ebreichsdorf iz Austrije dobiva vozilo marke „"Volkswagen". Od te godine suradnja sa spomenutim društvom iz godine u godinu bivala je sve jača te 2013. godine Društvo na poklon dobiva zapovjedno vozilo Ford Galaxy. Veliku pomoć u opremanju društva raznom osobnom i skupnom opremom Društvu su pružili DVD Ebreichsdorf i Trümau. 2014. godine nabavljeno je malo navalno vozilo s 1000 litara vode i dodatnom opremom. Listopad 2015. godine članovi DVD-a Vratišinec pamte kao velik dan u povijesti Društva. Naime tada im je na korištenje od Ravnateljstva za robne zalihe Republike Hrvatske dana autocisterna marke Mercedes sa spremnikom od 7000 litara vode, visokotlačnim sklopom i vatrogasnom opremom. Najzaslužniji za realizaciju istog je načelnik Općine Vratišinec Zdravku Mlinarić. 2016. godine kupljeno je kombi vozilo za prijevoz putnika Opel Vivaro.
U starom Vatrogasnom domu kraj škole društvo je redovito održavalo svoje vježbe, sastanke i zabave. Šezdesetih godina prošlog stoljeća kad su televizori bili rijetki u kućanstvima, odnosno u selu ga nije bilo, tadašnja Mjesna zajednica kupila je jedan TV aparat pa je u Vatrogasnom domu organizirano dnevno gledanje televizije, čime je isti postao omiljeno okupljalište mještana. U samom Vatrogasnom domu društvo je održavalo vježbe, sastanke i zabave i slično. Rad društva se u domu odvijao preko 50 godina, no iz raznih razloga (političkih i financijskih) stari vatrogasni dom je tijekom godina, posebice u 80-tim godinama prošlog stoljeća bio prepušten propadanju uslijed nebrige i neulaganja u obnovu, te korištenja istog za djelatnosti za koje nije bio izgrađen (disko klub, proizvodni pogon privatnog poduzeća i dr). Kako je zbog navedenih razloga sam stari vatrogasni dom bio sigurnosna prijetnja kako za članove društva, tako i za školsku djecu koja su se igrala tijekom 1994. godine stari vatrogasni dom je srušen. Odmah nakon toga, a već i prije osnivanja samostalne Općine Vratišinec, uz veliko zalaganje dugogodišnjeg predsjednika društva Augustina Jezernik pokrenuta je inicijativa za izgradnju novog, adekvatnog vatrogasnog doma. Dogovaranje, različiti projekti i vizije izgradnje, te prije svega financijske mogućnosti i prioriteti Općine Vratišinec doprinijele su tome da su članovi društva na odluku i konkretan projekt za novi vatrogasni dom čekali punih 17 godina. Prije početka gradnje novog vatrogasnog doma na današnjoj lokaciji Društvo je dugi niz godina sav rad društva, kao i smještaj opreme obavljao u neadekvatnom vatrogasnom spremištu kojeg su dobili na korištenje u sklopu poduzeća Leško d.o.o.. 2008. godine Općina Vratišinec pronašla je financijske mogućnosti i političku volju za izgradnju novog objekta, ali nažalost osoba koja u velikoj mjeri zaslužna za donošenje ove odluke, dugogodišnji predsjednik Augustin Jezernik nije doživio realizaciju istog. Izgradnja postojećeg vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vratišinec trajala je pune tri godine, a vatrogasni dom službeno je otvoren 2011. godine. U izgradnji istog pomogla je Općina Vratišinec, posebice načelnik Zdravko Mlinarić, Međimurska županija, te nekoliko pravnih osoba i naravno sami članovi Društva koji su na uređenje utrošili na tisuće dobrovoljnih sati kako bi vatrogasni dom poprimio sadašnji oblik. Novoizgrađeni vatrogasni dom nosi ime Augustina Jezernik u čiju je čast postavljena i prigodna spomena ploča.
Rad s mladima oduvijek je bio prioritet Društva te su tako prve takmičarke desetine oformljene još 1978. godine. Cijelo vrijeme rada s mladeži društvo je postizalo dobre rezultate na takmičenjima, prvih godina redovito osvaja prva mjesta na tadašnjim općinskim i međuopćinskim takmičenjima, na takmičenjima vatrogasaca Slovenije i Hrvatske, a kao najznačajniji uspjeh tadašnjeg doba izdvaja se osvajanje 3. mjesta na tada Republičkom takmičenju vatrogasaca 1983. godine u Splitu. Trebalo bi istaknuti dvostruko osvajanje prvog mjesta na županijskom takmičenju u kategoriji djeca žene 1999. i 2000. godine, prvo mjesto djeca muški 2001. godine, kao i treće mjesto muške mladeži na županijskom takmičenju 1999. godine i 15. mjesto na IV. državnom natjecanju vatrogasne mladeži održanom u Varaždinu 2000. godine. Seniorske ekipe također su na raznim takmičenjima postizale dobre rezultate, međutim zbog objektivnih okolnosti, veliki dio članstva radi na terenskim poslovima, pa je optimalno uvježbavanje otežano, ali spremnost članstva nikada nije bila upitna.

Na inicijativu zapovjednika Grbavec Mihaela, 17. svibnja 2014. godine na igralištu NK Sokol, a pod domaćinstvom DVD-a Vratišinec održano je prvo natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži VZP grada Mursko Središće i općina Selnica, Sv. Martin na Muri i Vratišinec. 2016. godine spomenuto natjecanje je preimenovano u Kup Vratišinca za pomladak i mladež. Pokrovitelj svih dosadašnjih natjecanja je bila općina Vratišinec. Kroz povijest društvo je zabilježilo 111 osvajanja najboljih pozicija. Prvo mjesto je osvojeno 47 puta, drugo 42 puta dok je treće mjesto osvojeno 22 puta. Redovito sudjelujemo i osvajamo odlične rezultate na natjecanjima sa uporabom podzemnim hidrantima.
Najtrofejnija godina prema osvojenim peharima je 2017ta kada je Društvo osvojilo 17 pehara na različnim natjecanjima. Od navedenih 17, dvanaest pehara svojim trudom i zalaganjem osvojili su upravo članovi pomlatka i mladeži.

Vratišinec tijekom godina nije bio pošteđeno požara, a posebno se ističe požar koji je poharao i uništio skoro pola sela. Kao zahvalu za očuvanje ostatka sela mještani su podigli kapelicu Sv. Florijanu. Kapelica i sam kip Sv. Florijana više je puta bio meta vandala koji nisu previše pažnje pridavali vatrogastvu pa je s godinama sama kapelica propadala. Članovi društva dobrovoljnim su radom 1996. godine povodom 70. obljetnice rada i djelovanja u potpunosti obnovili kapelicu Svetog Florijana te ista sada krasi naselje Vratišinec. Ista kapelica obnovljena je 2011. godine dok je 2014. godine obilježena 200-ta obljetnica izgradnje. Kroz povijest zabilježeno je nekoliko većih požara stambenih i nestambenih građevina, polja te tehničkih intervencija ispumpavanja i poplava potoka Brodec. Društva ne bi bilo bez mnogih obitelji koje su odgojile vatrogasce i gdje se poziv vatrogasca prenosio sa oca na sina, sa djeda na sina i slično, kao i podrške ostalih mještana.

Danas Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec broji 46 članova starijih od 18. godina. Rad s mlađim uzrastima je ono čime se društvo najviše ističe i ponosi. U društvu djeluje oko tridesetak članova vatrogasnog pomlatka i mladeži. Današnji predsjednik Društva je Stjepan Kozar, a zapovjednik mladi profesionalni vatrogasac Mihael Grbavec. Upravni Odbora broji 13 članova: Kozar Stjepan (predsjednik), Mađarić Branko, Grbavec Mihael (zapovjednik) , Kvakan Andrija (zamjenik zapovjednika), Perčić Antonija (blagajnica), Podgorelec Bernard (zamjenik predsjednika), Šoltić Magdalena (tajnica), Jezernik Dejan, Grbavec Ivica, Topolko Nikolina, Benc Roberta, Škvorc Barbara, Lukačić Darija. Članovi Nadzornog Odbora su: Grbavec Ivan (predsjednik), Kordić Kristina, Petak Dražen.
NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI